ArcheologiaNiemal każdy właściciel terenu inwestycyjnego musi w ramach swojej strategii wziąć pod uwagę problematykę ochrony dziedzictwa kulturowego. Właściwa ocena potencjalnego wpływu prac budowlanych na obszar objęty ochroną konserwatorską ma znaczący wpływ na zminimalizowanie kosztów i terminową realizację inwestycji. 

Niezależnie czy dotyczy to budynków wpisanych do rejestru zabytków, czy stwierdzonych lub potencjalnych stanowisk archeologicznych, pomagamy naszym klientom w obraniu jak najkorzystniejszych rozwiązań.

 

Zapewniamy kompleksową obsługę archeologiczną inwestycji oraz przejęcie wszelkich formalności związanych z uzyskaniem niezbędnych decyzji administracyjnych w tym pozwoleń na przeprowadzenie badań i nadzorów archeologicznych, pozwoleń na rozbiórki i przeprowadzenie prac budowlanych na terenach objętych ochroną konserwatorską.

 

Bazujemy na wieloletnim doświadczeniu w zakresie prowadzenia komercyjnych i naukowych badań archeologicznych, zdobytym podczas badań na terenie historycznego miasta Gdańska oraz przy światowej klasy zabytkach takich jak zamek krzyżacki w Malborku czy zamek królewski w Chęcinach.