Konserwacja

 

  

Przygotowanie programu prac jest niezbędne do rozpoczęcia jakichkolwiek działań przy obiekcie zabytkowym. W programie prac oprócz historii obiektu czy opisu jego stanu zachowania, znajdują się wytyczne w jaki sposób i jakimi metodami przeprowadzić zabiegi konserwatorskie. Rozpoznanie przyczyn niszczenia zabytku oraz odpowiedni plan prac, opisujący poszczególne etapy działań oraz materiały do zastosowania, umożliwia rzetelne przeprowadzenie wszystkich prac konserwatorskich i restauratorskich. 

 

Badania stratygraficzne oraz identyfikację materiałów wykonuje się in situ lub po pobraniu próbek w celu określenia chronologii występowania warstw technologicznych i rozpoznania przyczyn niszczenia zabytku. Wykonanie badań ułatwia określenie poszczególnych zabiegów konserwatorskich, takich jak: dobór preparatu do dezynfekcji, ustalenie składu zapraw do uzupełnień ubytków czy określenie odpowiedniej kolorystyki wystroju elewacji i wnętrz.

 

 

Wykonywane przez nas badania konserwatorskie obejmują:

 

- przygotowanie programu badań konserwatorskich

- przygotowanie niezbędnych dokumentów do prowadzenia badań konserwatorskich

- rozpoznanie oraz analizę stratygrafii warstw malarskich

- badanie składu chemicznego zapraw

- pomiar nasiąkliwości materiałów budowlanych

- pomiar wilgotności materiałów budowlanych

- oznaczenie zasolenia murów

- wybrane badania mikrobiologiczne

 

 

 

 

 

 

 

Badania konserwatorskie mogą prowadzić tylko i wyłącznie osoby posiadające do tego uprawnienia określone przez rozporządzenie Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 sierpnia 2018 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badań konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków albo na Listę Skarbów Dziedzictwa oraz robót budowlanych, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, a także badań archeologicznych i poszukiwań zabytków.