Dokumentacja

 

  

AES Pracownia badań archeologicznych specjalizuje się w wykonywaniu wysokiej jakości dokumentacji na potrzeby badań archeologicznych i architektonicznych. 

Współczesna archeologia wykorzystuje wiele zaawansowanych metod pomiarowych i technik obrazowania bliskiego i dalekiego zasięgu. Nasza ekipa zastąpi czasochłonne, kosztowne i obarczone niedokładnością tradycyjne metody sporządzanie dokumentacji przy jednoczesnym wzroście dokładności i walorów prezentacyjnych.

 

JESTEŚMY TAM, GDZIE LICZY SIĘ CZAS I JAKOŚĆ WYKONYWANEJ DOKUMENTACJI

 

W procesie wykonywania dokumentacji bazujemy na precyzyjnych pomiarach geodezyjnych (Total Station / GPS), bazach danych oraz wysokiej cyfrowych technikach teledetekcyjnych.

 


FOTOGRAMETRIA CYFROWA

 

Fotogrametria, czyli obszar nauki i techniki zajmujący się odtwarzaniem kształtów, rozmiarów i wzajemnego położenia obiektów w terenie na podstawie zarejestrowanych obrazów, doskonale sprawdza się w praktyce badań archeologicznych. W uproszczonym ujęciu można powiedzieć, że fotogrametria zajmuje się pozyskiwaniem danych o przestrzeni trójwymiarowej z obiektów dwuwymiarowych (zdjęcia cyfrowe).

 

Podstawą sporządzanej przez nas dokumentacji są ortofotomapy, czyli cyfrowe plany powstałe z przetworzonych i połączonych obrazów o skorygowanych zniekształceniach perspektywicznych i optycznych, stanowiących prostopadły (ortogonalny) rzut dokumentowanych obiektów na płaszczyznę.

 

Główne zalety tej metody to:

  • REDUKCJA KOSZTÓW POPRZEZ SKRÓCENIE CZASU WYKONANIA DOKUMENTACJI W TERENIE
  • WIERNE ODWZOROWANIE DOKUMENTOWANEGO OBIEKTU NA PŁASZCZYŹNIE: REJESTRACJA RZECZYWISTEGO WYGLĄDU I WYMIARÓW
  • USPRAWNIENIE PRZYGOTOWYWANIA PREZENTACJI I PUBLIKACJI WYNIKÓW BADAŃ
  • WZROST JAKOŚCI SPORZĄDZANEJ DOKUMENTACJI

SKANING LASEROWY

 

Podstawowym produktem skanowania laserowego jest chmura punktów o znanych współrzędnych przestrzennych (XYZ), które są miejscami odbić promieni lasera od napotkanych przeszkód. Skan laserowy to nie tylko wyjątkowo precyzyjna technika pomiarowa, ale i realistyczne wizualizacje w przeniesionej w wirtualną rzeczywistość przestrzeni oraz doskonała podstawa do zaawansowanego modelowania przestrzennego i rekonstrukcji.

 

 

Na życzenie klientów zapewniamy usługi skanowania laserowego na potrzeby badań archeologicznych i inwentaryzacji architektonicznych.