Realizacje

DOŚWIADCZENIE, WSZECHSTRONNOŚĆ, ELASTYCZNOŚĆ

 

Oferta AES Pracownia badań archeologicznych bazuje na wieloletnim doświadczeniu w zakresie prowadzenia komercyjnych i naukowych badań archeologicznych zdobytym podczas wykopalisk prowadzonych na terenie historycznego miasta Gdańska oraz przy światowej sławy zabytkach takich jak zamek krzyżacki w Malborku i zamek królewski w Chęcinach.

 


 

GDAŃSK

 

2015: wykonanie kompleksowej dokumentacji archeologicznej w tym pomiarowej dokumentacji fotogrametrycznej wraz z opracowaniem graficznym oraz konsultacje archeologiczno-architektoniczne podczas ratowniczych badań archeologicznych w piwnicach Wielkiej Zbrojowni w Gdańsku. Badania realizowane pod kierownictwem mgr Krzysztofa Dyrdy przez firmę Pracownia Archeologiczno-Konserwatorska Maria Karolina Kocińska na zlecenie Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku. Podczas badań odsłonięto fragment kamiennego fundamentu gotyckiej kamienicy, rozebranej w 1602 r. w trakcie budowy Arsenału.

 

 

(fot. P. Muntowski)

 

2014: kierowanie na zlecenie Fundacji Kulturalnej ARCHÉ ratowniczymi badaniami archeologicznymi przy ul. Świętego Ducha 68 w Gdańsku. Obszar badań znajdował się w obrębie zniszczonej w 1945 r. historycznej zabudowy miejskiej i obejmował dawne posesje przy ul. Heilige Geistt-Gasse 47-52 (numeracja według planu D. Buhse z lat 1866-1869). Badania pozwoliły na prześledzenie rozwoju przestrzennego i zabudowy działek od początków zagospodarowania terenu około połowy XIV w.

 

 

 

 

(fot. 1-6 P. Muntowski, 7-8 D. Klucewicz)

 

2014: wykonanie pomiarowej dokumentacji fotogrametrycznej podczas badań archeologicznych na Twierdzy Wisłoujście w Gdańsku.

Wykopaliska prowadzone są pod kierownictwemdr Joanny Dąbal przez Instytutu Archeologii i Etnologii UG we współpracy z Politechniką Gdańską oraz Muzeum Historycznym Miasta Gdańska.

 

 

2014: wykonanie pomiarowej dokumentacji fotogrametrycznej zabytkowych partii murów krużganków gmachu klasztoru pofranciszkańskiego podczas nadzoru archeologicznego w Muzeum Narodowego w Gdańsku przy ul. Toruńskiej 1 na zlecenie firmy SIGNUM Aleksander Kwapiński.

 

 

2011 – 2012: kierowanie na zlecenie Agencji DART ratowniczymi badaniami archeologicznymi prowadzonymi dla MUZEUM II WOJNY ŚWIATOWEJ w Gdańsku. Obszar inwestycji o powierzchni ponad 17000 m2 obejmował niemal całą zniszczoną podczas II wojny światowej dzielnicę Gdańska zwaną Wiadrownią.

 

Zrealizowanie badań o tak złożonej tematyce na tak wielką skalę i pod ekstremalną presją czasu nie byłaby możliwe bez przyjęcia interdyscyplinarnego modelu prowadzenia badań oraz zastosowania na szeroką skalę nowoczesnych technik dokumentacyjnych (skaning laserowy, fotogrametria).

 

 

(fot. ARCphoto, M. Wiśniewski)

 

2006 – 2010: udział w szerokopłaszczyznowych badaniach archeologicznych prowadzonych przez Muzeum Archeologiczne w Gdańsku na obszarze Wyspy Spichrzów oraz wykopaliskach prowadzonych przez firmę ANTIQUA  przy ul. Szafarnia i 3 Maja.

 

 


 

ŁEBA

 

2015: wykonanie sondażowych badań archeologicznych w rejonie ruin kościoła św. Mikołaja w Łebie wraz z wykonaniem analizy archeologiczno-architektonicznej zachowanego muru. Badania realizowane na zlecenie Gminy Miejskiej Łeba. Podczas badań odsłonięto fragmenty fundamentu muru kościoła oraz liczne pochówki średniowieczne i nowożytne zlokalizowane w jego wnętrzu.

 

 

(fot. P. Muntowski)

 


 

 

 

ZAMEK KRÓLEWSKI W CHĘCINACH

 

2013: udział w terenowych pracach wykopaliskowych i wykonanie dokumentacji fotogrametrycznej w kooperacji z firmą GALTY Paweł Micyk na zlecenie Pracowni archeologicznej Waldemar Gliński z Kielc

 

Jakość wykonywanej przez nas dokumentacji nabrała szczególnego znaczenia w obliczu spektakularnych wyników badań. Natrafiliśmy na relikty nieznanej dotychczas wieży, pochodzącej najprawdopodobniej z pierwszego założenia zamkowego, wzniesionego tu w końcu XIII w.

 

 


 

 

ZAMEK W MALBORKU

 

2011: kierowanie terenowymi pracami archeologiczno-architektonicznymi oraz wykonanie dokumentacji archeologicznej i pomiarowej podczas wykopalisk na Wałach von Plauena na zamku w Malborku przeprowadzonych przez firmę ANTIQUA na zlecenie Muzeum Zamkowego.

 

Podczas badań natrafiono między innymi na relikty średniowiecznych mostów oraz odnaleziono wyjątkowe znalezisko – średniowieczny koncerz zdobiony złoconymi krzyżami.

 

 


 

ZAMEK W OSIEKU

 

 

2009: przeprowadzenie z ramienia Muzeum Archeologicznego w Gdańsku naukowych badań archeologicznych na terenie zamku krzyżackiego i renesansowej rezydencji starostów w Osieku.

 

Dzięki badaniom udało się określić plan założenia oraz odsłonić nieznane dotychczas elementy średniowiecznej warowni, w tym bramę mostową oraz elementy brukowanej nawierzchni.

 

 

 


 

SOPOT

 

2013: Ocena wpływu działań budowlanych na zachowanie dziedzictwa archeologicznego w ramach budowy Sopockiego Inkubatora Przedsiębiorczości Społecznej. Konsultacje naukowe z zakresu ochrony archeologicznej podczas prac rozbiórkowo-budowlanych przy tzw. Domu Młynarza w Sopocie przy ul. Młyńskiej 11

 


 

 

ŚWINNA PORĘBA

 

 

2013 – 2014: opracowanie cyfrowej dokumentacji fotogrametrycznej z badań w obrębie planowanego zbiornika Świnna Poręba na zlecenie firmy GALTY  Paweł Micyk.

 

więcej

 

 


 

NADZORY I BADANIA NA ZLECENIE OSÓB PRYWATNYCH

 

Kobysewo – badania archeologiczne i nadzór nad budową domu jednorodzinnego.