Sektor prywatny

BUDOWNICTWO JEDNORODZINNE I INWESTYCJE PRYWATNE

 

Budowy wymarzonego domu w obrębie stanowiska archeologicznego lub obszaru ochrony konserwatorskiej nie musi oznaczać wysokich kosztów inwestycji i problemów w uzyskaniu pozwolenia na budowę!

 

Właściwa ocena potencjalnego wpływu prac budowlanych na obszar objęty ochroną konserwatorską ma znaczący wpływ na zminimalizowanie kosztów i terminową realizację inwestycji.

 

AES Pracownia badań archeologicznych oferuje inwestorom prywatnym kompleksowe usługi w zakresie prowadzenia nadzorów i ratowniczych badań archeologicznych oraz doradztwa związanego z uzyskaniem niezbędnych do zrealizowania prac budowlanych decyzji administracyjnych.

AES Pracownia badań archeologicznych Patryk Muntowski

Tetmajera 3/55 83-110 Tczew

tel:(+48) 504 468 423 e-mail: aes.archeologia@gmail.com