KONSULTACJE I MONITOROWANIE INWESTYCJI

PLANOWANIE, OPTYMALIZACJA KOSZTÓW, MINIMALIZACJA OPÓŹNIEŃ, UTRZYMANIE TEMPA ROZWOJU

 

OSIĄGNIĘCIE RÓWNOWAGI POMIĘDZY KORZYŚCIAMI WYNIKAJĄCYMI Z ROZWOJU I NOWYCH INWESTYCJI A OCHRONĄ DZIEDZICTWA ARCHEOLOGICZNEGO JEST MOŻLIWE!

 

AES Pracownia badań archeologicznych oferuje profesjonalne doradztwo w zakresie ochrony dziedzictwa archeologicznego dla sektora komercyjnego i publicznego.

 

Identyfikacja problemów w jak najwcześniejszym stadium planowania umożliwia aktywne zarządzanie terenem inwestycyjnym oraz płynne przejście od potencjalnych przeszkód i zobowiązań do korzyści wynikających z  dysponowania zasobami kulturowymi.

 

Odpowiednia ocena uwarunkowań związanych z ochroną dziedzictwa archeologicznego na wczesnym etapie planowania pozwala zoptymalizować koszty i zapobiec ewentualnym opóźnieniom prac budowlanych.

 

Działając w interesie klientów, AES Pracownia badań archeologicznych oferuje konsultacje na każdym etapie prowadzenia inwestycji. Rozumiemy problemy Inwestorów związane z odpowiedzialnością za ochronę dziedzictwa archeologicznego.

 

Jako reprezentanci Inwestora przed służbami ochrony zabytków pomagamy w uzyskaniu decyzji administracyjnych oraz w osiągnięciu właściwego kompromisu pomiędzy rozwojem inwestycji a ochroną dziedzictwa kulturowego.

 

Na zlecenie Inwestora przeprowadzimy kontrolę jakości zleconych prac archeologicznych w celu przeciwdziałania nieprawidłowościom na placu budowy.

AES Pracownia badań archeologicznych Patryk Muntowski

Tetmajera 3/55 83-110 Tczew

tel:(+48) 504 468 423 e-mail: aes.archeologia@gmail.com