DOKUMENTACJA ARCHEOLOGICZNA I ARCHITEKTONICZNA

TECHNOLOGIA, INNOWACYJNOŚĆ, EFEKTYWNOŚĆ

 

AES Pracownia badań archeologicznych specjalizuje się w wykonywaniu wysokiej jakości dokumentacji na potrzeby badań archeologicznych i architektonicznych. Współczesna archeologia wykorzystuje wiele zaawansowanych metod pomiarowych i technik obrazowania bliskiego i dalekiego zasięgu. Nasza ekipa zastąpi czasochłonne, kosztowne i obarczone niedokładnością tradycyjne metody sporządzanie dokumentacji przy jednoczesnym wzroście dokładności i walorów prezentacyjnych.

 

JESTEŚMY TAM, GDZIE LICZY SIĘ CZAS I JAKOŚĆ WYKONYWANEJ DOKUMENTACJI!

 

W procesie wykonywania dokumentacji bazujemy na precyzyjnych pomiarach geodezyjnych (Total Station / GPS), bazach danych oraz wysokiej cyfrowych technikach teledetekcyjnych.

 


FOTOGRAMETRIA CYFROWA

 

Fotogrametria, czyli obszar nauki i techniki zajmujący się odtwarzaniem kształtów, rozmiarów i wzajemnego położenia obiektów w terenie na podstawie zarejestrowanych obrazów, doskonale sprawdza się w praktyce badań archeologicznych. W uproszczonym ujęciu można powiedzieć, że fotogrametria zajmuje się pozyskiwaniem danych o przestrzeni trójwymiarowej z obiektów dwuwymiarowych (zdjęcia cyfrowe).

 

Podstawą sporządzanej przez nas dokumentacji są ortofotomapy, czyli cyfrowe plany powstałe z przetworzonych i połączonych obrazów o skorygowanych zniekształceniach perspektywicznych i optycznych, stanowiących prostopadły (ortogonalny) rzut dokumentowanych obiektów na płaszczyznę. Główne zalety tej metody to:

 

REDUKCJA KOSZTÓW POPRZEZ SKRÓCENIE CZASU WYKONANIA DOKUMENTACJI W TERENIE

 

WIERNE ODWZOROWANIE DOKUMENTOWANEGO OBIEKTU NA PŁASZCZYŹNIE: REJESTRACJA RZECZYWISTEGO WYGLĄDU I WYMIARÓW

 

 

USPRAWNIENIE PRZYGOTOWYWANIA PREZENTACJI I PUBLIKACJI WYNIKÓW BADAŃ

 

 

ZNACZĄCY WZROST JAKOŚCI SPORZĄDZANEJ DOKUMENTACJI

 

więcej

 


SKANING LASEROWY

 

Podstawowym produktem skanowania laserowego jest chmura punktów o znanych współrzędnych przestrzennych (XYZ), które są miejscami odbić promieni lasera od napotkanych przeszkód. Skan laserowy to nie tylko wyjątkowo precyzyjna technika pomiarowa, ale i realistyczne wizualizacje w przeniesionej w wirtualną rzeczywistość przestrzeni oraz doskonała podstawa do zaawansowanego modelowania przestrzennego i rekonstrukcji.

 

Na życzenie klientów zapewniamy usługi skanowania laserowego na potrzeby badań archeologicznych i inwentaryzacji architektonicznych.

 

 

AES Pracownia badań archeologicznych Patryk Muntowski

Tetmajera 3/55 83-110 Tczew

tel:(+48) 504 468 423 e-mail: aes.archeologia@gmail.com