Sektor komercyjny i publiczny

BUDOWNICTWO, INŻYNIERIA, PRZEMYSŁ, TERENY INWESTYCYJNE, ROLNICTWO, GOSPODARKA LEŚNA i WODNA

 

Niemal każdy właściciel terenu inwestycyjnego musi w ramach swojej strategii wziąć pod uwagę problematykę ochrony dziedzictwa kulturowego. Niezależnie czy dotyczy to budynków wpisanych do rejestru zabytków, czy stwierdzonych lub potencjalnych stanowisk archeologicznych, AES Pracownia badań archeologicznych pomaga swoim klientom w obraniu jak najkorzystniejszych rozwiązań.

Realizujemy:


NADZORY I BADANIA ARCHEOLOGICZNE

 

KONSULTACJE I MONITOROWANIE INWESTYCJI

 

 

DOKUMENTACJA ARCHEOLOGICZNA I ARCHITEKTONICZNA

 

EKSPERTYZY NAUKOWE I BADANIA SPECJALISTYCZNE

AES Pracownia badań archeologicznych Patryk Muntowski

Tetmajera 3/55 83-110 Tczew

tel:(+48) 504 468 423 e-mail: aes.archeologia@gmail.com