Wykopaliska przy ul. Świętego Ducha w Gdańsku

2014-07-07

 

Pod koniec czerwca rozpoczęły się prowadzone przez Fundację Kulturalną ARCHÉ ratownicze badania archeologiczne w obrębie sześciu historycznych kamienic przy ul. Świętego Ducha w Gdańsku. Pracami archeologicznymi kieruje Patryk Muntowski.

 

Podczas badań wykorzystywane są nowoczesne metody dokumentacyjne. Pracownia AES, działając we współpracy z Pawłem Micykiem z firmy GALTY, odpowiada za wykonanie dokumentacji archeologicznej technikami fotogrametrycznymi, pomiary geodezyjne oraz fotografię z wysokości.

 

 

Poniżej krótka fotorelacja z pierwszego tygodnia wykopalisk.

 

 

 

Będziemy na bieżąco informować o postępach prac i nowych odkryciach!

TWIERDZA WISŁOUJŚCIE

2014-06-21

 

Trwają wykopaliska archeologiczne Twierdzy Wisłoujście w Gdańsku. Badania prowadzi Instytut Archeologii i Etnologii Uniwersytetu Gdańskiego we współpracy z Politechniką Gdańską oraz Muzeum Historycznym Miasta Gdańska. Pracami kieruje dr Joanna Dąbal.

 

W ubiegłą środę służyliśmy badaczom koleżeńskim wparciem w trakcie wykonywania dokumentacji. Nie zabrakło też czasu na kilka fotografii z wysokości.

 

 

Zapraszamy do zwiedzania tego niezwykłego miejsca!

Konferencja CAA 2014

2014-06-11

 

AES Pracownia badań archeologicznych z nieukrywaną radością informuje, że będzie obecna na zorganizowanej przez Computer Application and Quantitative Methods in Archaeology – Polish Chapter (CAA PL) oraz Komisja ds. Innowacyjnych metod prospekcji i dokumentacji Zarządu SNAP, przy współudziale Oddziału Warszawskiego SNAP i Państwowego Muzeum Archeologicznego w Warszawie konferencji naukowej:

 

 

NAJNOWSZE TECHNIKI DOKUMENTACYJNE W ARCHEOLOGII – SZANSA CZY PUŁAPKA?

 

 

Konferencja odbędzie się w Warszawie w dniach 12 – 13 czerwca 2014.

 

Wraz z prowadzącym badania Waldemarem Gliński z Kielc zaprezentujemy referat

 

 

BADANIA NA ZAMKU W CHĘCINACH – EFEKTYWNE WYKORZYSTANIE TECHNIK FOTOGRAMETRYCZNYCH W DOKUMENTACJI ARCHEOLOGICZNEJ.

 

 

Wystąpienie, poza krótką prezentacją wyników ratowniczych badań archeologicznych prowadzonych na zamku w Chęcinach w 2013 i 2014 r., poruszało będzie problematykę związaną z wykorzystaniem technik fotogrametrycznych na potrzeby wykonywania polowej dokumentacji archeologicznej. Omówione zostaną podstawowe założenia metodyczne i techniczne zastosowanych metod dokumentacji oraz kryteria ich doboru w odniesieniu do zakresu i przedmiotu badań. W trakcie prezentacji na wybranych przykładach przedstawione zostaną główne zalety i wady rozwiązań tego typu ze szczególnym naciskiem na wzajemne relacje pomiędzy przyjętą metodyką terenowych prac wykopaliskowych a zastosowanymi metodami dokumentacyjnymi.

 

 

Więcej na temat spotkania na oficjalnej stronie CAA 2014.

 


ZAMKI W ŚWIECIU I GNIEWIE

2014-06-01

 

Kolejny słoneczny weekend i kolejne wyjazdy. Przy okazji udało się zrobić kilka zdjęć - tym razem na zamkach w Świeciu i w Gniewie.

 

 

Po więcej informacji zapraszamy do działu Fotografia z wysokości!

AES Pracownia badań archeologicznych Patryk Muntowski

Tetmajera 3/55 83-110 Tczew

tel:(+48) 504 468 423 e-mail: aes.archeologia@gmail.com